Laborantti

Laborantit työskentelevät teollisuuden ja tutkimuslaitosten laboratorioissa tutkimus-, tuotekehitys- tai laadunvalvontatehtävissä. Elintarviketeollisuudessa työtehtäviin saattaa kuulua myös aistinvaraista arviointia. Laborantti tekee laboratorioissa käytännön töitä, esimerkiksi valmistaa liuoksia, käsittelee näytteitä, tekee analyysejä ja mittauksia sekä laskee, analysoi ja raportoi tuloksia. Työskentelyä ohjaavat erilaiset laatujärjestelmät. Opinnoissa perehdytään laboratorion perustöihin, mittauksiin ja laiteanalytiikkaan, orgaaniseen ja kromatografiseen analytiikkaan sekä bioanalytiikkaan. Pääosa opiskelusta tapahtuu todellisessa laboratorioympäristössä oppilaitoksessa ja teollisuudessa.