Tuotannonsuunnittelija

Tuotannonsuunnittelijan työhön kuuluvat tuotannon tuotteiden aikataulutus ja priorisointi asiakastarpeiden mukaisesti, varastotasot huomioiden. Suunnittelussa otettava huomioon tuotannon kapasiteetti sekä laite- ja henkilöresurssit.

Tavoitteena oikea aikainen ja toteutettavissa oleva tuotanto optimaalisella läpimenoajalla, aikahukat minimoiden.