Juustomestari

Juustomestari on juustoihin erikoistunut asiantuntija. Juustomestari tuntee juuston valmistuksen koko prosessin ja ymmärtää pienienkin muutosten vaikutukset juuston makuun ja rakenteeseen. Juustomestarilta vaaditaankin erityisen harjaantunutta näkö-, tunto- ja makuaistia.

Juustomestari työskentelee elintarviketeollisuudessa juuston valmistuksessa, eli juustolassa.