Työnjohtaja

Työnjohtaja toimii ensimmäisen portaan esimiestehtävissä tuotannossa. Työnjohtaja vastaa työntekijöiden hyvinvoinnista ja työturvallisuudesta.

Työnjohtajalle kuuluu usein myös kehittämisvastuuta, laadunvalvontaa sekä prosessien ohjausta. Työnjohtajalla on useimmiten tekninen koulutus tai työntekijä, joka on kokemuksen kautta pätevöitynyt työjohtotehtäviin.