Tuotekehittäjä

Tuotekehittäjä vastaa uusien tuotteiden kehityksestä sekä tuotteiston tuotehuollosta. Usein tuotekehittäjä toimii osana tuotekehitystiimiä ja työskentelee tiiviissä yhteistyössä markkinoinnin, tuotannon ja hankinnan kanssa.

Tuotekehittäjän työ käsittää mm. tuotantoprosessien optimointia, sekä kokeiden suunnittelua, toteutusta ja arviointia toimivan reseptin ja tuotantoprosessien löytämiseksi.