Raestaja

Makeisteollisuudessa makeismassa päällystetään kovalla massalla. Tätä työvaihetta tekee raestaja.

Makeisia
Kovan makeisen sisältä paljastuu pehmeä massa.