Ravitsemusasiantuntija

Ravitsemusasiantuntijoita toimii tutkimus- ja opetustehtävissä sekä ruokapalvelujärjestelmien, terveydenhuollon, elintarviketeollisuuden ja -kaupan sekä elintarvike- ja kotitalousalan järjestöjen suunnittelu-, valvonta- ja johtotehtävissä.

Ravitsemusasiantuntija auttaa löytämään ratkaisut ravitsemukseen ja ravitsemus- ja terveysväitteisiin sekä on mm. ravitsemuksen asiantuntija- ja sparrausapu tuotekehitykselle, markkinoinnille, myynnille ja viestinnälle.

Ravitsemusterapeutteja toimii kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Ravitsemusterapeutteja työskentelee myös kuntoutuslaitoksissa, opettajina yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, tutkijoina elintarvike- ja lääketeollisuudessa sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina. Ravitsemusterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammatti. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää ravitsemusterapeutin pätevyyden omaavalle oikeuden toimia laillistettuna ravitsemusterapeuttina. Laillistetun ravitsemusterapeutin työ on itsenäistä, vaativaa ja monipuolista.