Laboratoriopäällikkö

Laboratoriopäällikkö vastaa laboratoriossa tehtävästä tutkimus- ja kehitystyöstä. Ammatissa tarvitaan kemian tuntemusta, luovuutta, tarkkuutta ja yhteistyötaitoja. Hyvästä viestintä- ja kielitaidosta, erityisesti englannin kielen taidosta, on hyötyä. Usein laboratoriopäälliköt ovat koulutukseltaan kemistejä.

Liiketaloudellinen osaaminen ja poikkitieteellisyys nousevat tulevaisuudessa entistä keskeisempään asemaan.. Ammatti edellyttää oman alan kehityksen jatkuvaa seuraamista. Työssä on osattava käsitellä myrkyllisiä aineita.