Laboratoriopäällikkö

Laboratoriopäällikkö vastaa laboratoriossa tehtävästä tutkimus- ja kehitystyöstä. Ammatissa tarvitaan kemian tuntemusta, luovuutta, tarkkuutta ja yhteistyötaitoja. Hyvästä viestintä- ja kielitaidosta, erityisesti englannin kielen taidosta, on hyötyä. Usein laboratoriopäälliköt ovat koulutukseltaan kemistejä.

Liiketaloudellinen osaaminen ja poikkitieteellisyys nousevat tulevaisuudessa entistä keskeisempään asemaan. Ammatti edellyttää oman alan kehityksen jatkuvaa seuraamista.