Kehityspäällikkö

Kehityspäällikön tehtävät ovat usein monipuolisia ja toimenkuva voi vaihdella riippuen organisaatiosta. Tehtäviin voi kuulua mm. asiakassuhteiden ylläpitoa ja johtamista, kehityshankkeiden suunnittelua ja johtamista kohti käytäntöä, muutosten jalkauttamista.