Koulupolku

Koulutusmahdollisuudet alalle ovat monipuoliset: ruoka-ala työllistää oppisopimuskoulutuksesta, toisen asteen oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista sekä yliopistoista valmistuneita. Tutustu alla olevaan koulupolkuun ja katso koulutustarjonta elintarvikealan tai maatalousalan perustutkinnon suorittamiseksi. Alta löydät myös listan elintarvikealan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoista.

AMMATILLISET PERUSOPINNOT

Elintarvikealan perustutkinto:

Kalatalouden perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto

AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOT

Tekniikan alan koulutusohjelmat

Luonnonvara-alan koulutusohjelmat

Matkailu- ja ravitsemisalan / Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmat

Espoo, Laurea-ammattikorkeakoulu

 • Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminta
 • Palveluliiketoiminta

Helsinki, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 • Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto
 • Matkailun liikkeenjohto
 • Majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta
 • Ruokatuotannon johtaminen

Jyväskylä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kuopio, Savonia ammattikorkeakoulu

 • Hyvinvointimatkailun kehittäminen
 • Matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen ja johtaminen

Lappeenranta, LAB-ammattikorkeakoulu

 • Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto

Mikkeli, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Seinäjoki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tampere, Tampereen ammattikorkeakoulu

YLIOPISTO-OPINNOT

Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

 • Maataloustieteet, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti
 • Elintarviketieteet, elintarviketieteiden kandidaatti
 • Ympäristö- ja elintarviketalous, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti tai elintarviketieteiden kandidaatti

Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

 • Molekyylibiotieteet, luonnontieteiden kandidaatti
 • Ympäristötieteet, luonnontieteiden kandidaatti

Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta

 • Kasvatustieteet (opintosuunta: kotitalousopettaja), kasvatustieteiden kandidaatti

Turun yliopisto, Teknillinen tiedekunta

 • Biotekniikka, tekniikan kandidaatti

Turun yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 • Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti

Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta

 • Ravitsemustiede, terveystieteiden kandidaatti

Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta

 • Kotitaloustiede, kasvatustieteiden kandidaatti

Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

 • Maataloustieteet, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
 • Elintarviketieteet, elintarviketieteiden maisteri
 • Ihmisen ravitsemus ja ruokakäyttäytyminen, filosofian maisteri
 • Mikrobiologia ja biotekniikka, filosofian maisteri
 • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomia, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
 • Elintarvikealan liiketoiminta ja kulutus, maatalous- ja metsätieteiden maisteri tai elintarviketieteiden maisteri

Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta

 • Kotitaloustiede tai kasvatustiede, kasvatustieteiden maisteri

Turun yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Teknillinen tiedekunta

 • Molekyylibiotieteet (elintarvikekemia, biokemia), filosofian maisteri
 • Biotekniikka (elintarvikekehitys), diplomi-insinööri
 • Master’s Degree Programme in Food Development (MSc Tech.)

Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta

 • Ravitsemustiede, terveystieteiden maisteri

Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta

 • Kotitaloustiede, kasvatustieteiden maisteri