Koulupolku

Koulutusmahdollisuudet alalle ovat monipuoliset: ruoka-ala työllistää oppisopimuskoulutuksesta, toisen asteen oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista sekä yliopistoista valmistuneita. Tutustu alla olevaan koulupolkuun ja katso koulutustarjonta elintarvikealan tai maatalousalan perustutkinnon suorittamiseksi. Alta löydät myös listan elintarvikealan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoista.

AMMATILLISET PERUSOPINNOT

Elintarvikealan perustutkinto:

Liha-alan koulutusohjelma, lihatuotteiden valmistaja, lihanjalostaja

Meijerialan koulutusohjelma, meijeristi

Kalatalouden perustutkinto

Kalatalouden koulutusohjelma, kalanjalostaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelma, luonnonvaratuottaja, luonto-ohjaaja

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousteknologian koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä

AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOT

Tekniikan alan koulutusohjelmat

Insinööri (AMK)

Luonnonvara-alan koulutusohjelmat

Matkailu- ja ravitsemisalan / Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmat

Restonomi (AMK)

YLIOPISTO-OPINNOT

Kandidaattiohjelmat

Maisteriohjelmat