Koulupolku

Koulutusmahdollisuudet alalle ovat monipuoliset: ruoka-ala työllistää oppisopimuskoulutuksesta, toisen asteen oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista sekä yliopistoista valmistuneita. Tutustu alla olevaan koulupolkuun ja katso koulutustarjonta elintarvikealan tai maatalousalan perustutkinnon suorittamiseksi. Alta löydät myös listan elintarvikealan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoista.

AMMATILLISET PERUSOPINNOT

Tekniikan ja liikenteen ala / Elintarvikealan perustutkinto:

Elintarviketeknologian koulutusohjelma/osaamisala (Elintarvikkeiden valmistaja) 

Leipomoalan koulutusohjelma/osaamisala (Leipuri-kondiittori)

Liha-alan koulutusohjelma/osaamisala (Lihatuotteiden valmistaja)

Lihanjalostajan ammattitutkinto

 • Hämeenlinna, Hämeen ammatti-instituutti www.hami.fi

Meijerialan koulutusohjelma/osaamisala (Meijeristi)

 • Hämeenlinna, Hämeen ammatti-instituutti www.hami.fi

Kalatalouden perustutkinto

Kalatalouden koulutusohjelma/osaamisala (Kalanjalostaja suuntautumisvaihtoehtona)

Luonnonvara-ala

Luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelma/osaamisala (Luonnonvaratuottaja, luonto-ohjaaja)

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan koulutusohjelma/osaamisala

Maatalousteknologian koulutusohjelma, (Maaseutuyrittäjä)

Maatilatalouden koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä

Eläintenhoidon koulutusohjelma/osaamisala (Eläintenhoitaja, eläintenkouluttaja)

AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOT

Elintarvikeala ja biotekniikka / Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma

Insinööri (AMK)

 • Hämeenlinna, Hämeen ammattikorkeakoulu, myös meijeriteknologian suuntautumisvaihtoehto www.hamk.fi
 • Kouvola, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, kehittyvä elintarviketekniikka www.xamk.fi
 • Tampere, Tampereen ammattikorkeakoulu, biotuote- ja prosessitekniikka www.tuni.fi
 • Seinäjoki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu www.seamk.fi
 • Turku, Turun ammattikorkeakoulu, prosessi- ja materiaalitekniikka, myös painotukset biotekniikka/elintarviketekniikka/laboratoriotekniikka www.turkuamk.fi
 • Vantaa, Metropolia Ammattikorkeakoulu www.metropolia.fi

Luonnonvara-ala / Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

Matkailu- ja ravitsemisala / Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma

Restonomi (AMK)

Matkailu- ja ravitsemisala / Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma

Restonomi (AMK)

 • Espoo, Laurea-ammattikorkeakoulu www.laurea.fi
 • Helsinki, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu www.haagahelia.fi (Suuntautumisvaihtoehto elintarvikealan liikkeenjohto ja yrittäjyys)
 • Kuopio, Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonlinna) www.savonia.fi

Matkailu- ja ravitsemisala / Matkailu- ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma

Restonomi (AMK)

 • Jyväskylä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu www.jamk.fi (suuntautumisvaihtoehtoina matkailu, kestävä gastronomia ja käyttäjälähtöiset tilapalvelut)
 • Mikkeli, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK www.xamk.fi

Matkailu- ja ravitsemisala / Ravitsemuspalvelut

Restonomi (AMK)

 • Seinäjoki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK www.seamk.fi

YLIOPISTO-OPINNOT

Kandidaattiohjelmat

Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

 • Maataloustieteet, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti
 • Elintarviketieteet, elintarviketieteiden kandidaatti
 • Ympäristö- ja elintarviketalous, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti tai elintarviketieteiden kandidaatti

Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

 • Molekyylibiotieteet, luonnontieteiden kandidaatti
 • Ympäristötieteet, luonnontieteiden kandidaatti

Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta

 • Kasvatustieteet (opintosuunta: kotitalousopettaja), kasvatustieteiden kandidaatti

Turun yliopisto, Teknillinen tiedekunta

 • Biotekniikka, tekniikan kandidaatti

Turun yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (www.sci.utu.fi)

 • Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti

Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta (www.uef.fi)

 • Ravitsemustiede, terveystieteiden kandidaatti

Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta (www.uef.fi)

 • Kotitaloustiede, kasvatustieteiden kandidaatti

Maisteriohjelmat

Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (www.helsinki.fi/mmtdk)

 • Maataloustieteet, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
 • Elintarviketieteet, elintarviketieteiden maisteri
 • Ihmisen ravitsemus ja ruokakäyttäytyminen, filosofian maisteri
 • Mikrobiologia ja biotekniikka, filosofian maisteri
 • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomia, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
 • Elintarvikealan liiketoiminta ja kulutus, maatalous- ja metsätieteiden maisteri tai elintarviketieteiden maisteri

Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta

 • Kotitaloustiede tai kasvatustiede, kasvatustieteiden maisteri

Turun yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Teknillinen tiedekunta (www.utu.fi)

 • Molekyylibiotieteet (elintarvikekemia, biokemia), filosofian maisteri
 • Biotekniikka (elintarvikekehitys), diplomi-insinööri
 • Master’s Degree Programme in Food Development (MSc Tech.)

Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta (www.uef.fi)

 • Ravitsemustiede, terveystieteiden maisteri

Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta (www.uef.fi)

 • Kotitaloustiede, kasvatustieteiden maisteri

AIKUISKOULUTUS

Viljelijän ammattitutkinto